INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákon o ochraně osobních údajů.

Následující text obsahuje informace o způsobu, rozsahu, účelu a době zpracování Vašich osobních údajů, jejich příjemcích a o Vašich souvisejících právech.

Tato informace je uveřejněna na naší internetové stránce www.nanay.cz. Můžete se tak k ní v budoucnu kdykoliv vrátit.