Projekt “NANAY sharing with love” má přispět k vývoji Elegantního Vkusu soběstačných žen. Nadchnout a inspirovat vytvoření Elegantní image moderní úspěšné ženy, pomoci ženám, aby se cítily krásnější, atraktivnější a sebevědomější! Osvojte si návyky vystupování elegantní ženy a vytvořte si vlastní image. Zdůrazněte svůj jedinečný půvab a ženskost! Naučte se mít se rády, být skutečně nezávislé a šťastné! Dodejme harmonii našim životům spolu!

Vkus je cítění a schopnost člověka vyhodnotit, co je krásné nebo ošklivé, na základě duchovních a morálních hodnot. Estetika je filosofická disciplína zaměřující se na podstatu a podoby krásy v umělecké tvorbě, v přírodě a v životě. Móda je proměnlivá a povrchní, a vyjadřuje nejenom Vkus, ale také způsob chování. Jakožto forma společenského chování vytváří sociální závislost. A toto je v dnešní době jeden z nejvýznamnějších problémů společnosti.

S tímto záměrem jsem připravila sérii seminářů pro ty, kdo usilují o soběstačnost a vnitřní rovnováhu. Všechny máme přibližně stejnou představu o úspěchu. Dovolte mi, abych Vám pověděla, proč je právě Elegance cestou k úspěchu. Proč je tak důležité mít pevné osobní a estetické hodnoty. Jak tyto hodnoty ovlivňují naši vnitřní krásu a prospívají seberozvoji. Dovolte mi, abych Vám otevřela dveře do světa výtvarného umění a naplnila Váš život harmonií!

Na rozdíl od mnoha jiných, nebudu povídat o józe nebo duchovních praktikách. Místo toho bych Vás ráda seznámila se strukturou kola rovnováhy, díky kterému poznáte hlavní zdroje energie v našem životě. Pomohu Vám také značně rozšířit své znalosti umění kinematografie a žánrů hudby. Osvojit si návyky vystupování elegantní ženy a vytvarovat si vlastní image. Odhalím Vám všechna tajemství pravé vnitřní krásy a atraktivity!

Dějiny Módy nám nabízí příležitost pozorovat krok za krokem průběh vývoje ženy, jejích hodnot, způsobů chování a samozřejmě stylů oblékání. Po staletí jsme bojovaly za naše práva a dosáhly jsme svobody v mnoha aspektech života. Nyní máme možnost milovat, tvořit a pracovat, učit se a rozvíjet se. Ale bohužel, přestože nyní převládá duch svobody a nezávislosti, jsme stále závislé na veřejném mínění a musíme čelit mnoha výzvám při činění vlastních rozhodnutí.

Tento úvodní seminář změní Váš názor na módní průmysl a poskytne Vám pohled na problémy moderní společnosti. Trendy a přesycený trh vyvolávají v nás strachy a iluze, které ničí naši individualitu. Problém nedostatku času je pro nás všechny čím dál aktuálnější. Provedu Vás na základě příkladů celou historií kostýmů, povím Vám zajímavá fakta. Vysvětlím, jaký je rozdíl mezi pojmy "Vogue" a "Fashion", a provedu analýzu prvotních příčin našich problémů.

Mým cílem je inspirovat Vás, abyste vzaly život do svých rukou. Nadchnout Vás, abyste začaly jednat a vydaly se na cestu ke šťastnému smysluplnému životu! Rozhodujete Vy: vést nebo být vedeny! Vy, nikoliv marketing nebo kdokoliv jiný! Vybírejte si samy, jaký styl je Vás ten pravý a jaké oblečení budete nosit. A místo toho, abyste bojovaly s globálními standardy módního průmyslu, můžete přesměrovat svou pozornost zvenčí dovnitř! Vystoupit z komfortní zóny a začít pracovat na své Elegantní image!

POSLAT ŽÁDOST

Mnozí si mylně myslí, že "image" je jen o oblečení a stylu. Ve skutečnosti se ale také jedná o důležitý zdroj energie a výchozí bod pro socializaci. Je nesmírně důležité, co si o sobě myslíme a jak komunikujeme s ostatními. Roli hraje všechno: vkus, chování, řeč. Vývoj image by měl začínat uvnitř Vašeho vědomí a vycházet z cílené práce na vašem těle a duši. Změny v šatníku Vám nepřinesou štěstí, pokud se nebudete pravidelně věnovat svému tělu a myslí.

Jaký je obraz moderní ženy? Je to zodpovědná, uvědomělá osoba se stabilním sebehodnocením. Je vyvážená, má realistický pohled na život a na sebe v něm. V první řadě, nezávisí na názorech a hodnoceních ostatních, je schopna činit vlastní uvážená rozhodnutí. Jak si vytvořit takovou image? Jaké kroky bychom měli podniknout na této obtížné cestě sebeuvědomění? Jak se naučit formulovat své touhy a určovat svá rozhodnutí?

Nemůžeme utéct před sebou, ani před společností a jejími pravidly. Můžeme však změnit svůj způsob myšlení! Dobře vím, jak těžké je zůstat soustředěná a ochránit svou integritu před ničivými vlivy okolí. Toto je dlouhá cesta seberozvoje a sebeuvědomění. Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti a naučila Vás přijmout sebe takové, jaké jste! Mít rády a vážit si sebe, být skutečně nezávislé a šťastné!

POSLAT ŽÁDOST

My všechny usilujeme o úspěšný, krásný a stabilní život a samozřejmě chceme být šťastné. V čem spočívá přitažlivost šťastných lidí? Jsou plné sil a působí jako kdyby svítili zevnitř vyzařujíce harmonii. Protože je naplňuje energie! Vyrovnaní, vyvážení, elegantní lidé vždy přitahují pozornost. Jelikož vnitřní krása vždy byla a bude tou nejatraktivnější sílou!

Rovnováha je pro mnohé záhadný pojem. Nejčastěji je toto slovo spojováno s jógou a fyzickým pocitem vyváženosti. Velmi rozšířená je koncepce vyvážené stravy. Slyšely jste někdy o kole rovnováhy? Jedná se o systém smyslů a významů, 12 hlavních zdrojů životní energie. Tento systém se dá uplatnit také při práci s barvami nebo plánování života. Ukážu Vám na názorných příkladech, jak ho lze použít pro vytvoření image.

Chcete-li dosáhnout sebedůvěry a harmonie, najít svou rovnováhu v životě, musíte se nejprve naučit být upřímné se sebou. Držet se svých základních hodnot a přesvědčení. Abyste to dokázaly, musíte pochopit podstatu svého "chci". Naučit se poslouchat svůj vnitřní hlas a věřit si, a probudit tím svou vnitřní krásu! Protože vnitřní krása se probudí tehdy, když vystoupíme zpod vlivu názorů jiných lidí a společenských očekávání!

POSLAT ŽÁDOST